Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 17. ledna v saském Bautzenu. Hlavním bodem  programu bylo stanovení struktury spotřebitelských průzkumů.  Především jejich stupňů, časového  harmonogramu a v neposlední řadě souborů otázek.

Na závěr tohoto setkání byly stanoveny termíny schůzek pracovních podskupin, které budou řešit otázky spojené s cestovním ruchem a tarifikací.

 

ˆ Back To Top