Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 23. ledna v saském Bautzenu.
Na úvod setkání pan Hruboň, pan Pfeiffer a pan Büttner informovali o aktuálním vývoji ve veřejné regionální dopravě v Libereckém kraji a ve ZVONu.
Byl diskutován vývoj nového produktu (se začleněním turistických služeb) s platností jeden nebo tři dny a způsob jeho prodeje. Jeho dostupnost přes online-shop, na stacionárních prodejních místech dopravců, v turistických zařízeních, jako SMS jízdenka a jako online ticket pro vytištění.
Byl také navržen termín pro závěrečnou konferenci s datem 18. 9. 2019.

ˆ Back To Top