Porada s Úřadem maršálka Dolnoslezského vojvodství

Jednání s polskými partnery v rámci Euro-Nisa-Ticket jsou velmi nutná, a to z důvodu uznávání (platnosti) jízdenek v Česku, Německu i Polsku. Dne 12.12.2019 se proto zástupci projektových partnerů sešli, aby diskutovali opatření navržená v rámci projektu týkající se cenotvorby a  tarifních a přepravních podmínek s Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství.
Vedení odboru dopravy Maršálkovského úřadu byla představena modernizovaná jízdenka se všemi novými benefity. Vzhledem k odlišnému pohledu zejména na poskytování jízdného zdarma pro děti do 15 let se účastníci dohodli na detailním rozpracování problematiky a dalším termínu jednání v roce 2020.

ˆ Back To Top