Workshop Bautzen – pracovní jednání partnerů

Prvně od jara 2020 se mohli účastníci sejít na poradu fyzicky. Hlavním bodem jednání byly kooperace s polskými partnery a příprava setkání s turistickými partnery 23.9.2020/30.9.2020.
Účastníci workshopu si také prohlédli modernizovaný vlak Siemens-Desiro německého dopravce Die Länderbahn GmbH DLB, který zajišťuje dopravu na linkách v Euroregionu Nisa pod obchodním názvem Trilex.

Odborný termín – tarif/prodej
V odpolední části jednání proběhlo první jednání s představiteli Ústeckého kraje na téma „malý příhraniční styk“. Přitom šlo především o  přeshraniční autobusové linky mezi Ústeckým krajem, Libereckým krajem a  ZVON a o dosažení přeshraničního tarifního řešení.

ˆ Back To Top