Workshop – setkání partnerů

Těžištěm jednání je detailní plánování připravovaného vydání pěti čísel newsletteru. V těchto mají být prezentovány výsledky projektu směrem k partnerům a regionálním aktérům a představitelům. Vedle harmonogramu tvorby a vydání stojí v popředí i technické i obsahové otázky.

Dalším těžištěm je časový průběh marketingové kampaně s ohledem na omezení cestovního ruchu v souvislosti s pandemií.

Také se diskutují formální a obsahové aspekty závěrečné publikace, v níž mají být zdokumentovány výsledky projektu.

ˆ Back To Top