Workshop – setkání partnerů

Během tohoto jednání jsou dále konkretizovány plány ohledně newsletteru. Velký význam má především termín rozeslání prvního vydání.

Také se upřesňují myšlenky týkající se plánované publikace a přeshraniční pracovní skupiny.

Dále byla podána zpráva o informování dopravců o opatřeních, pokrocích ve vztahu k zapojování partnerů v cestovním ruchu a dokončení marketingových opatření.

ˆ Back To Top