Workshop – pracovní jednání partnerů

Účastníci byli informováni o skutečnosti, že prodloužení projektu do konce září 2021 z důvodu stávajících omezení v přeshraniční dopravě bude pravděpodobně schváleno.

Dále bylo naplánováno vydání dalších čísel newslettrů , přičemž byly dohodnuty termíny rozesílání jednotlivých vydání. V souvislosti s tím proběhla také diskuze harmonogramu marketingové kampaně.

Publikace pro dokumentaci výsledků projektu nabývá konkrétnější podobu. Upřesňuje se především rozsah a struktura. I na závěr tohoto proběhne ještě jedna informace o postupu jednání s turistickými partnery.

ˆ Back To Top