Workshop – pracovní jednání partnerů

Stejně jako na minulém jednání se i v tomto řeší zpracování a rozesílání newsletteru.
Také zpracování brožury/publikace je opět hlavním tématem jednání – zvláště s ohledem na termíny, zapracovávání změn a nutné překlady pro polskou a  českou verzi.
Dále se diskutuje o  správě spolupráce s turistickými partnery. K tomu patří i zajištění příslušných informací pro cestující na internetu.

ˆ Back To Top