Aktuálně

8. 6. 2018  Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 8. června v sídle firmy Korid LK Liberec. Tématem setkání bylo plánování dalších úkolů pro jednotlivé partnery. Pan Büttner informoval o zahájení průzkumů v Polsku. Dále byly předloženy výsledky dílčích jednání expertních skupin.

 


15. – 17. 3. 2018  Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2018

V rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018, který se konal ve dnech 15. až 17. 3. 2018, byl prezentován projekt ENT Future 2020. Návštěvníci byli mimo jiné podrobně seznámeni s turistickou jízdenkou Euro Nisa Ticket a obdrželi anketní lístek, jež je jednou ze součástí průzkumu v rámci projektu ENT Future 2020. Ing. Hruboň prezentoval projekt na setkání Informačních center Libereckého kraje, které bylo součástí veletrhu.

 


15. 3. 2018   Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 15. března v saském Bautzenu. Tématem jednání byla výstava Euroregion Tour, konaná v termínu 16. – 17. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou. Účastníci také diskutovali turistické cíle začleněné do turistické jízdenky ENT.

 


12. 2. 2018   Workshop

Dne 12. 2. 2018 se v Liberci sešla odborná skupina pro řešení témat spojených s cestovním ruchem a jízdenkou ENT. Setkání se zúčastnili zástupci Koridu, Libereckého kraje – oddělení cestovního ruchu, itv, 3tc, vci a firmy IKA.

Cílem schůzky byla především definice turistických cílů relevantních pro ENT a analýza jejich dopravního napojení na drážní/autobusovou veřejnou dopravu.

 


17. 1. 2018   Workshop

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo 17. ledna v saském Bautzenu. Hlavním bodem  programu bylo stanovení struktury spotřebitelských průzkumů.  Především jejich stupňů, časového  harmonogramu a v neposlední řadě souborů otázek.

Na závěr tohoto setkání byly stanoveny termíny schůzek pracovních podskupin, které budou řešit otázky spojené s cestovním ruchem a tarifikací.

 


25. 10. 2017   Workshop

Dne 25. 10. 2017 se v sídle společnosti KORID v Liberci uskutečnila pracovní schůzka partnerů projektu. Její hlavní náplní bylo vyhodnocení zahajovací konference k projektu i odborné exkurze do švýcarského Kreuzlingenu. Dalšími body programu byla zpráva o průběhu realizace projektu a stanovení nových úkolů pro zpracovatele dílčích projektů.

 


16.-17. 10. 2017   Odborná exkurze Tageskarte Euregio Bodensee

Zástupci partnerů projektu společností VON GmbH a KORID, spol. s r.o. spolu se zástupci zpracovatelů dílčích projektů absolvovali dvoudenní odbornou exkurzi ve švýcarském Kreuzlingenu a německé Kostnici, jejímž cílem bylo seznámení se s koncepcí jednodenní a třídenní regionální jízdenky Tageskarte Euregio Bodensee.

První den návštěvy zahájila inspirativní prezentace s odborným výkladem pana Wernera Fritschi, která probíhala v sídle společnosti Regionalbahn Thurbo AG. Na ni navázala podnětná diskuze na téma vývoje jízdenky Tageskarte Bodensee a vzájemná výměna zkušeností. Mezi diskutovaná témata patřily otázky vymezení zón, podpora marketingu a prodeje, proces rozúčtování tržeb nebo zapojení partnerů z cestovního ruchu.

Druhý den účastníci exkurze za doprovodu paní Carin Fritschi vyzkoušeli jízdenku Tageskarte Euregio Bodensee v praxi. Na tuto jízdenku pohodlně cestovali po území Švýcarska i Německa a vystřídali přitom různé prostředky hromadné dopravy – regionální vlaky, autobusy i přívoz.

V zasedací místnosti společnosti Thurbo na nádraží v Kreuzlingenu proběhlo celkové zhodnocení exkurze s doplňujícími dotazy a diskuzí. Závěrem pak pan Hans-Jürgen Pfeiffer (VON) a Jiří Hruboň (KORID) pozvali švýcarské hostitele na návštěvu Euroregionu Nisa.

 


 20. 9. 2017   Zahajovací konference projektu ENT Future 2020

Dne 20. 9. 2017 proběhla v Liberci v kongresovém sále Centra Babylon zahajovací konference projektu za účasti předních dopravních expertů a manažerů z Libereckého kraje, Saska a Dolního Slezska.
Konferenci moderovala paní Stanislava Jakešová, která také stála u zrodu ENT.
Po představení rámcových dat projektu byli účastníci prostřednictvím pana Georga Janetzki a paní Stanislavy Jakešové obeznámeni s vývojem jízdenky Euro-Nisa-Ticket od jejího vzniku přes rozšíření až po potřeby dalších kroků do budoucna.
Zástupci obou partnerů projektu Dirk Benofsky (VON GmbH) a Jiří Hruboň (KORID, spol. s r.o.) hovořili o cílech a obsahu celého projektu. Představení jednotlivých dílčích projektů se ujali Jörg Büttner (VerkehrsConsult Ingenieurgesellschaft mbH) a Claudia Hinrichs (Ingenieurbüro für Tourismus und Verkehr).
Host konference pan Thorsten Müller (Verkehrsverbund Vogtland) přednesl poté zajímavý příspěvek na téma regionální jízdenky EgroNet, která je platná ve čtyřech příhraničních oblastech Bavorska, Saska, Durynska a Karlovarského kraje.
Závěr konference patřil diskuzi o dalším rozvoji jízdenky Euro-Nisa-Ticket.

 


27. 7. 2017   Workshop – Zpracování koncepce rozvoje jízdenek EURO-NISA-TICKET (ENT)

Další pracovní setkání partnerů projektu proběhlo koncem července v saském Bautzenu. Na programu bylo projednání a plánování harmonogramu termínů a úkolů a představení dílčích projektů. Druhá část pak patřila podnětné diskuzi k metodice průzkumů a k zahajovací konferenci, která se bude konat 20. 9. 2017 v Liberci.

 


29. 6. 2017   Pozvánka na zahajovací konferenci projektu ENT Future 2020

Zahajovací konference projektu se uskuteční dne 20. 9. 2017 v Liberci za účasti vedení Libereckého kraje, dopravců, zástupců turistických destinací, Euroregionu Nisa a dalších partnerů. Save the date!


8. 6. 2017   Veřejná zakázka na tlumočení

Ve veřejné zakázce na tlumočení a překlady pro projekt ENT Future 2020 byla vybrána společnost 3T consult GmbH.


24. 5. 2017   7. setkání pracovního týmu Bautzen

První setkání řízené vítězným uchazečem společností ze zadávacího řízení na projektový management – společností vci GmbH z Dresden.


9. 5. 2017   Projektový management a studie bude zajišťovat společnost vci GmbH se sídlem v Dresden

Na základě společného zadání obou kooperačních partnerů byla vybrána společnost vci GmbH z Drážďan.


1. 2. 2017   Workshop

V sídle společnosti KORID LK v Liberci proběhlo pracovní setkání partnerů projektu. Na programu bylo především:

  • Jednání o zajištění publicity projektu.
  • Finalizace smlouvy o společném zadávání v projektu
  • Dekompozice projektové části Marketing a propagace produktu Euro-Nisa-Ticket

 

 

 

 

 

 


 

ˆ Back To Top