Náklady projektu

Celkem 664.999,50 Euro

(VON: 453.808,50 Euro, KORID LK: 211.191,00 Euro)

Financování projektu (dotační prostředky EU)

85% – 565.249,57 Euro

(VON: 385.737,22 Euro, KORID LK: 179.512,35 Euro)

 

ˆ Back To Top