Výsledky projektu

Rozvoj tarifního systému

Výsledek bude obsahovat zjištění, zda je smysluplné rozšíření oblasti platnosti či ne. Pokud tato otázka bude zodpovězena pozitivně, budou zároveň definovány cenové stupně, které dovolí spravedlivé tarifování různě dlouhých cest.
Jako další výsledek bude zpracován rozšířený sortiment jízdních dokladů, jež více zohlední různé potřeby různých skupin uživatelů (jednodenní výlety, víkendové cesty atd.)

Možné postupy systému rozúčtování tržeb

Pomocí přeshraničního rozúčtování tržeb (veškeré tržby z prodeje jízdenek Euro-Nisa-Ticket u zúčastněných dopravců) by bylo možné lépe a spravedlivěji znázornit rozdílné předpoklady ve městě a na venkově nebo ve třech zúčastněných zemích s ohledem na možnosti prodeje jízdních dokladů a skutečného využívání dopravních prostředků. Proto bude vytvořena databáze, která umožní fundované analytické výroky ohledně využívání nabídek.

Rozvoj odbavovacích/prodejních struktur

Zde se poukáže na to, jak lze zvýšit počet prodejních míst, aby byl usnadněn přístup k ENT. Přitom budou zahrnuty i možnosti zabývající se využíváním elektronických distribučních kanálů (sms-jízdenka/on-line ticket).

Turistická spolupráce, vytvořené zastřešující značky pro veřejnou dopravu v Trojzemí, předpoklady pro společnou organizační strukturu

Turistické balíčky, které vedle využívání veřejné dopravy s ENT v jeden nebo po více dní, obsahují další služby, zvýší atraktivitu jízdenky Euro-Nisa-Ticket prostřednictvím pokud možno nekomplikované a harmonizované struktury. Přitom budou vyvíjeny cesty, které poukáží na vytváření a aktualizaci těchto balíčků s partnery z cestovního ruchu (doporučené postupy).
Výsledkem této části výzkumu bude popis vhodné organizační formy a jejího postupného naplňování až po cílovou hloubku spolupráce. Zároveň bude vyvinuta zastřešující značka, se kterou lze propagovat veřejnou dopravu v Trojzemí jako společnou instituci.

ˆ Back To Top