O projektu

Společnosti VON GmbH a KORID LK, spol. s r.o. spolupracují již delší dobu na operativních a strategických otázkách veřejné regionální drážní i silniční dopravy v Euroregionu Nisa. Z této spolupráce vzešla myšlenka společného projektu pro další rozvoj jízdenky Euro-Nisa-Ticket.

Zlepšení propojení turistických cílů na obou stranách hranice je jedním z důležitých předpokladů budoucí životaschopnosti cestovního ruchu v Trojzemí.
Cestovní ruch představuje po rozpadu četných průmyslových podniků s vysokou zaměstnaností pro mnohé obce a města v příhraničí nejdůležitější zdroj příjmů. Mimo to skýtá tento sektor četná pracovní místa. Prostřednictvím lepšího propojení turistických cílů na obou stranách hranice se výrazně zvýší atraktivita celého regionu. Euro-Nisa-Ticket se v uplynulých deseti letech etabloval a představuje tak dobrý základ pro posílení přeshraničního cestovního ruchu. Zároveň zlepšuje kýžené intenzivnější využívání veřejné dopravy ekologickou bilanci regionu a činí region zajímavější i pro ekologicky smýšlející klientelu cestovního ruchu.

Jízdenky Euro-Nisa-Ticket a přeshraniční spolupráce nutná k jejich rozvoji podpoří dobré sousedské vztahy a odbourají předsudky. Rozdílné způsoby práce se ztransparentní a budou vzájemně harmonizovány. Navíc začnou během realizace projektu fungovat nově vyvinuté nabídky.
Každý obyvatel a turista regionu je potenciální uživatel jízdenky Euro-Nisa-Ticket. Následně bude moci každý ze všech společenských skupin vnímat rozvoj jízdenky Euro-Nisa-Ticket jako nárůst kvality života.

Cílem je dlouhodobé zachování a nárůst počtu cestujících na obou stranách hranice coby předpoklad pro hospodárnost a konečně i pro zachování atraktivních dopravních nabídek, a tím i nárůst atraktivity celého regionu prostřednictvím nasazení nabídek přeshraničních jízdenek.

ˆ Back To Top