Workshop – pracovní jednání partnerů


Myšlenky k dalšímu pokračování a rozvoji opatření, která byla realizována v rámci projektu, nabývají konkrétnějších kontur. V rámci tohoto jednání je v popředí téma konkrétní organizace a spolupráce s partnery jízdenky Euro-Nisa-Ticket. K tomu jsou navrhovány struktury a kompetence, které v nich nesmí chybět.
Navíc jsou řešeny poslední otázky ohledně vydání brožury a vyúčtování projektu, které bude následovat po ukončení projektu.ˆ Back To Top