Workshop – setkání partnerů

Hlavními body tohoto setkání bylo vyhodnocení jednání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu a POI v Česku, přípravy elektronického prodeje Euro-Nisa-Ticket a další projednání opatření v malém příhraničním styku vč. jednání s Ústeckým krajem.

ˆ Back To Top