Workshop – setkání partnerů

Z důvodu dále se šířící pandemie koronaviru je stále aktuálnější otázka volby formy závěrečné konference. Účastníci diskutují varianty videokonference, prezenční nebo hybridní konference a také o možném programu. Mimo to se řeší dosud otevřené otázky marketingu a prodeje.


Odborný workshop – cestovní ruch

Na základě setkání dne 17.11.2020 proběhlo 25.11.2020 jednání s Marketingovou společností Horní Lužice (Marketinggesellschaft Oberlausitz), koordinátorem regionálních aktivit v cestovním ruchu a turistickými regiony. Účastníci se vyslovili pro spolupráci s partnery projektu a chtěli by ji nadále rozvíjet i po skončení projektu.Workshop – setkání partnerů

Hlavními body tohoto setkání bylo vyhodnocení jednání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu a POI v Česku, přípravy elektronického prodeje Euro-Nisa-Ticket a další projednání opatření v malém příhraničním styku vč. jednání s Ústeckým krajem.Workshop Bautzen – pracovní jednání partnerů

Prvně od jara 2020 se mohli účastníci sejít na poradu fyzicky. Hlavním bodem jednání byly kooperace s polskými partnery a příprava setkání s turistickými partnery 23.9.2020/30.9.2020.Účastníci workshopu si také prohlédli modernizovaný vlak Siemens-Desiro německého dopravce Die Länderbahn GmbH DLB, který zajišťuje dopravu na linkách v Euroregionu Nisa pod obchodním názvem Trilex. Odborný termín – tarif/prodej V odpolední části jednání proběhlo první jednání s představiteli Ústeckého kraje na téma „malý příhraniční styk“. Přitom šlo především o  přeshraniční autobusové linky mezi Ústeckým krajem, Libereckým krajem a  ZVON a o dosažení přeshraničního tarifního řešení.


ˆ Back To Top