Workshop Bautzen – pracovní jednání partnerů

Prvně od jara 2020 se mohli účastníci sejít na poradu fyzicky. Hlavním bodem jednání byly kooperace s polskými partnery a příprava setkání s turistickými partnery 23.9.2020/30.9.2020.Účastníci workshopu si také prohlédli modernizovaný vlak Siemens-Desiro německého dopravce Die Länderbahn GmbH DLB, který zajišťuje dopravu na linkách v Euroregionu Nisa pod obchodním názvem Trilex. Odborný termín – tarif/prodej V odpolední části jednání proběhlo první jednání s představiteli Ústeckého kraje na téma „malý příhraniční styk“. Přitom šlo především o  přeshraniční autobusové linky mezi Ústeckým krajem, Libereckým krajem a  ZVON a o dosažení přeshraničního tarifního řešení.


Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Tématem dalšího jednání s KD byla diskuze o podpoře opatření, která byla vyvinuta v projektu, polskými parntery. KD vystupovala velmi vstřícně, takže mohla být dohodnuta příprava společné dohody.


Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Dílčí součástí nově vyvíjeného tarifu je i tzv. malý příhraniční styk. Poprvé k tomu proběhlo přímé jednání s objednateli a dopravci ve ZVON. Návrhy byly přijaty pozitivně, takže může probíhat další projednávání s českými partnery.


Partner Meeting online

Těžištěm obou červnových jednání bylo vychodnocení uplynulého jednání, resp. příprava dalšího vyjednávání s KD. Mimo to byla projednávána organizační témata, která vyplynula z prodlužování projektu a pandemie koronaviru.Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Během diskuze s KD (Koleje Dolnośląskie S.A.) prezentoval VON GmbH resp. KORID ještě jednou důvody a motivace pro vyvinutá opatření. KD opět prezentovala rámcové podmínky pro podobu tarifu Euro-Nisa-Ticket v  Polsku.


Partner Meeting online

Online koneference se ukázaly jako velmi efektivní nástroj pro jednání, který šetří čas strávený na cestě i cestovní náhrady. Již druhá telekonference s použitím bluejeans.com měla dva cíle – zrevidovat čerpání rozpočtu projektu po schváleném prodloužení projektu do 30. 4. 2021 a  připravit podklady pro jednání s polskou stranou –  dopravní společností Dolnoslezská železnice, která zajišťuje majoritní využití jízdenky Euro-Nisa Ticket.


Partner Meeting online

Nouzový stav vyhlášený v  Německu i v Česku přerušil osobní setkání obou partnerů a jednání se přesunulo do online konferencí. Zúčastnilo se jí 5 osob v pěti lokalitách pomocí telekonference organizované společností vci. Hlavní náplní byla příprava podkladů pro prodloužení projektu s variantním harmonogramem závěrečných aktivit projektu a  úkoly pro jednotlivé dodavatele služeb projektu.ˆ Back To Top