Závěrečný workshop – ukončení projektu

Dne 30. 9. 2021 se v Budyšíně uskutečnil závěrečný workshop. Projekt byl slavnostně ukončen a probíhala diskuze k závěrečnému vyúčtování a k zavedení dohodnutých opatření do řádného provozu. Byly oceněny také exempláře dokončené publikace. Účastníci si vzájemně poděkovali za dobrou spolupráci, mnohaletou vytrvalost a zhodnotili celou realizaci i závěr projektu jak pozitivní.Workshop – pracovní jednání partnerů

Myšlenky k dalšímu pokračování a rozvoji opatření, která byla realizována v rámci projektu, nabývají konkrétnějších kontur. V rámci tohoto jednání je v popředí téma konkrétní organizace a spolupráce s partnery jízdenky Euro-Nisa-Ticket. K tomu jsou navrhovány struktury a kompetence, které v nich nesmí chybět. Navíc jsou řešeny poslední otázky ohledně vydání brožury a vyúčtování projektu, které bude následovat po ukončení projektu.


Workshop – pracovní jednání partnerů

S ohledem na blížící se konec projektu se zintenzivňují myšlenky k pokračování odvozených opatření po konci doby realizace projektu. Pro příští jednání se ujednává prohloubení diskuze na základě koncepčních podkladů.
Vedle toho je třeba odpovědět na aktuální otázky ohledně brožury, vyúčtování, organizace a partnerů v cestovním ruchu.


Workshop – pracovní jednání partnerů

Stejně jako na minulém jednání se i v tomto řeší zpracování a rozesílání newsletteru. Také zpracování brožury/publikace je opět hlavním tématem jednání – zvláště s ohledem na termíny, zapracovávání změn a nutné překlady pro polskou a  českou verzi.Dále se diskutuje o  správě spolupráce s turistickými partnery. K tomu patří i zajištění příslušných informací pro cestující na internetu.ˆ Back To Top