Workshop – setkání s partnery / odborný workshop – tarif/prodej

Hlavními tématy jsou diskuze rozpočtu na marketing, marketingová opatření jako taková, plánování závěrečné konference a zasmluvnění partnerů v cestovním ruchu. Hlavní body jednání k tématu tarif/prodej spočívají ve spolupráce s Ústeckým krajem a partnery v Polsku a dále v pokračování diskuze o elektronických prodejních kanálech.

ˆ Back To Top