Workshop – setkání partnerů

Z důvodu dále se šířící pandemie koronaviru je stále aktuálnější otázka volby formy závěrečné konference. Účastníci diskutují varianty videokonference, prezenční nebo hybridní konference a také o možném programu. Mimo to se řeší dosud otevřené otázky marketingu a prodeje.

ˆ Back To Top