Workshop – pracovní jednání partnerů

S ohledem na blížící se konec projektu se zintenzivňují myšlenky k pokračování odvozených opatření po konci doby realizace projektu. Pro příští jednání se ujednává prohloubení diskuze na základě koncepčních podkladů.
Vedle toho je třeba odpovědět na aktuální otázky ohledně brožury, vyúčtování, organizace a partnerů v cestovním ruchu.

ˆ Back To Top