Workshop – setkání partnerů

V úvodní části workshopu byli účastníci informování o stavu realizace marketingových aktivit. Současně byl odsouhlasen výběr a počty reklamních předmětů. Diskutovány byly také odpovědnosti za rozeslání newsletterů vč. termínů.

V další části workshopu se diskutovalo o prodeji jízdenek ENT přes aplikaci IDOL. Především také o opatřeních pro ochranu před zneužitím.
Zároveň byla projednávána I koncepční příprava česko-polsko-německé pracovní skupiny ENT pro další rozvoj a podporu ENT.

ˆ Back To Top