Workshop – setkání partnerů

Po rozeslání prvního vydání proběhlo v rámci workshopu vyhodnocení dostupných statistik. V návaznosti na to pokračuje plánování druhého vydání.

Z důvodu aktuálně neproveditelné marketingové kampaně se diskutuje o opětovném podání žádosti o prodloužení projektu. Přetrvávající omezení v přeshraniční dopravě nutí projektové partnery k tomuto kroku.

Na závěr proběhne ještě jedna informace o postupu jednání s turistickými partnery.

ˆ Back To Top