Workshop – pracovní jednání partnerů

Těžištěm diskuze byl harmonogram prací do konce projektu. To zahrnuje marketingovou kampaň, rozesílání newsletterů a publikaci s dokumentací výsledků.

Mimo to se diskutovalo převedení spolupráce s turistickými partnery navázané v rámci projektu do každodenního provozu. K tomu jsou vedle koncepčních prací třeba i další jednání mezi projektovými partnery i uvnitř obou organizací.

ˆ Back To Top