Workshop Bautzen – pracovní jednání partnerů

Prvně od jara 2020 se mohli účastníci sejít na poradu fyzicky. Hlavním bodem jednání byly kooperace s polskými partnery a příprava setkání s turistickými partnery 23.9.2020/30.9.2020.Účastníci workshopu si také prohlédli modernizovaný vlak Siemens-Desiro německého dopravce Die Länderbahn GmbH DLB, který zajišťuje dopravu na linkách v Euroregionu Nisa pod obchodním názvem Trilex. Odborný termín – tarif/prodej V odpolední části jednání proběhlo první jednání s představiteli Ústeckého kraje na téma „malý příhraniční styk“. Přitom šlo především o  přeshraniční autobusové linky mezi Ústeckým krajem, Libereckým krajem a  ZVON a o dosažení přeshraničního tarifního řešení.


Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Tématem dalšího jednání s KD byla diskuze o podpoře opatření, která byla vyvinuta v projektu, polskými parntery. KD vystupovala velmi vstřícně, takže mohla být dohodnuta příprava společné dohody.


Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Dílčí součástí nově vyvíjeného tarifu je i tzv. malý příhraniční styk. Poprvé k tomu proběhlo přímé jednání s objednateli a dopravci ve ZVON. Návrhy byly přijaty pozitivně, takže může probíhat další projednávání s českými partnery.


Partner Meeting online

Těžištěm obou červnových jednání bylo vychodnocení uplynulého jednání, resp. příprava dalšího vyjednávání s KD. Mimo to byla projednávána organizační témata, která vyplynula z prodlužování projektu a pandemie koronaviru.Partner Meeting online

Odborný termín – tarif/prodej
Během diskuze s KD (Koleje Dolnośląskie S.A.) prezentoval VON GmbH resp. KORID ještě jednou důvody a motivace pro vyvinutá opatření. KD opět prezentovala rámcové podmínky pro podobu tarifu Euro-Nisa-Ticket v  Polsku.


Partner Meeting online

Tématem dalšího jednání partnerů byly především finanční otázky související s prodloužením projektu a příprava jednání s KD (Koleje Dolnośląskie S.A.), které bylo dohodnuto na 27. 5. 2020 formou internetové videokonference.


Partner Meeting online

Online koneference se ukázaly jako velmi efektivní nástroj pro jednání, který šetří čas strávený na cestě i cestovní náhrady. Již druhá telekonference s použitím bluejeans.com měla dva cíle – zrevidovat čerpání rozpočtu projektu po schváleném prodloužení projektu do 30. 4. 2021 a  připravit podklady pro jednání s polskou stranou –  dopravní společností Dolnoslezská železnice, která zajišťuje majoritní využití jízdenky Euro-Nisa Ticket.


Partner Meeting online

Nouzový stav vyhlášený v  Německu i v Česku přerušil osobní setkání obou partnerů a jednání se přesunulo do online konferencí. Zúčastnilo se jí 5 osob v pěti lokalitách pomocí telekonference organizované společností vci. Hlavní náplní byla příprava podkladů pro prodloužení projektu s variantním harmonogramem závěrečných aktivit projektu a  úkoly pro jednotlivé dodavatele služeb projektu.ˆ Back To Top