Partner Meeting online

Hlavními body dvoudílného jednání jsou finalizace cenotvorby v Česku a integrace do plánované aplikace IDOL a pokračování realizace marketingových aktivit. Dále se diskutuje o závěrečné konferenci a případných alternativách.


Workshop – setkání partnerů

Z důvodu dále se šířící pandemie koronaviru je stále aktuálnější otázka volby formy závěrečné konference. Účastníci diskutují varianty videokonference, prezenční nebo hybridní konference a také o možném programu. Mimo to se řeší dosud otevřené otázky marketingu a prodeje.


Odborný workshop – cestovní ruch

Na základě setkání dne 17.11.2020 proběhlo 25.11.2020 jednání s Marketingovou společností Horní Lužice (Marketinggesellschaft Oberlausitz), koordinátorem regionálních aktivit v cestovním ruchu a turistickými regiony. Účastníci se vyslovili pro spolupráci s partnery projektu a chtěli by ji nadále rozvíjet i po skončení projektu.Workshop – setkání partnerů

Hlavními body tohoto setkání bylo vyhodnocení jednání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu a POI v Česku, přípravy elektronického prodeje Euro-Nisa-Ticket a další projednání opatření v malém příhraničním styku vč. jednání s Ústeckým krajem.ˆ Back To Top